PRIVACY EN COOKIE  BELEID M&T Nederland
M&T Nederland, gevestigd aan de Industrieweg 9, 6245 HW te Eijsden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
M&T Nederland zorgt er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld om uw privacy te waarborgen.

PERSOONSGEGEVENS DIE M&T NEDERLAND VERWERKT
We verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze leveringen, diensten, website en/of dat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Onderstaande gegevens worden opgenomen in onze administratie software Exact online welke is uitgerust met meest betrouwbare en actuele beveiligingssoftware.
Naam contactpersoon
Email adres
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Vestigingsadres
Vestigingspostcode
Vestigingsplaats
Vestigingsland
Zakelijk telefoonnummer
Zakelijk Email adres
BTW nummer

MET WELK DOEL VERWERKT M&T NEDERLAND DEZE PERSOONSGEGEVENS
Om uw betaling af te handelen nadat u een product of dienst heeft  afgenomen.
Om de goederen of diensten te leveren die u heeft afgenomen.
Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen.
Om u te informeren over (wijzigingen van) producten en diensten die u eerder van ons heeft afgenomen.
Om uw bericht te kunnen beantwoorden dat u heeft gestuurd (via website).
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het voeren van onze administratie.

HOE LANG M&T NEDERLAND PERSOONSGEGEVENS BEWAART
Persoonsgegevens mogen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen en van eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR M&T NEDERLAND MET DERDEN
We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In alle andere gevallen verstrekken wij u gegevens alleen maar aan derden nadat wij uw nadrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE OP ONZE WEBSITE GEBRUIKT WORDEN
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
U wordt bij bezoek aan onze pagina gevraagd om deze te accepteren

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

HOE M&T NEDERLAND UW PERSOONGEGEVENS BEVEILIGT
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

Uw gegevens zijn alleen opgeslagen in Exact Software welke is uitgerust met actuele beveiligingssoftware.
Onze hosting gebruikt internetstandaarden om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke gegevens te bemachtigen.

M&T NEDERLAND verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoons gegevens.

WIJZIGINGEN IN PRIVACY BELEID
Mocht in de toekomst wijzigingen in ons privacy beleid doorgevoerd worden, zullen we u hiervan in kennis stellen.


Bel ons direct